O tym, że blog ma nowy adres

01-09-2011

Po godzinach przekopywania papierów w poszukiwaniu haseł udało się – blog jest teraz dostępny pod adresem
After hours of struggling with paper and mails in order to find passwords I finally made it – blog is now available under link

blog.kamilwysocki.com

Jeśli macie w linkach czy kanałach RSS stary adres to proszę o zaktualizowanie. Jeśli wejdziecie pod stary adres może też wam pokazać się to, co na obrazku poniżej – wtedy wystarczy kliknąć rzeczy pokazane strzałeczkami ;)
If you have bookmarked or subscribed RSS using old address please update. If you try to use old address you might see what picture below shows – then please just click on links pointed by arrows ;)